Wedlowskie pszczoły przykładem odpowiedzialności. Pasieka na dachu fabryki Wedla


Pasieka na dachu wyspa-kobiet.pl

Obecność pszczół w ekosystemie jest nieoceniona dla środowiska naturalnego i ludzi. Poza bogatym w wartości odżywcze miodem, efektem ich pracy jest kondycja oraz obraz świata flory i fauny, jaki znamy. Chęć zwiększenia populacji tych zapylających owadów, stała się impulsem do założenia miejskiej pasieki na dachu fabryki Wedla w Warszawie. Projekt realizowany we współpracy z praskim Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci jest przejawem odpowiedzialnego podejścia firmy do otoczenia oraz działania z ramach strategii CSR „z przyjemnością dla przyszłości” – zarówno ludzi jak i środowiska.

Pszczoły, które uczą

Pierwsze ule oraz zamieszkujące je pszczele rodziny, pojawiły się na dachu wedlowskiej fabryki w 2017 roku w ramach warszawskiego projektu „Wsparcie w starcie”, realizowanego we współpracy Wedla ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci związanym z firmą od 19 lat. Organizacja pasiek oraz opieka nad ulami, obok działalności eventowo-gastronomicznej, jest kolejnym projektem przedsiębiorstwa młodzieżowego StartLab – start-upu prowadzonego przez grupę młodych ludzi na drodze do zdobywania doświadczenia zawodowego. Samodzielnie prowadząc działalność, podopieczni Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci w wieku 15-26 lat, uczą się podstaw przedsiębiorczości oraz wypracowują odpowiedzialną postawę wobec podejmowanych działań. Mają też szansę obcować z naturą, uwrażliwiać się na kwestie dotyczące ochrony środowiska i bioróżnorodności.

Dziesięcioma ulami na dachu fabryki Wedla w Warszawie kompleksowo zajmują się nasi podopieczni u progu dorosłości i młodzi dorośli z dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe oraz Targówka. Są odpowiedzialni za opiekę nad pszczołami, cykliczne przeglądy i naprawy w pasiecie oraz procesy pozyskiwania finalnego produktu tj. wirowanie i zlewanie miodu w pracowni pasiecznej na Folwarku Wawer, który powstaje także przy wsparciu Wedla. Cieszy mnie to, że nasza wieloletnia współpraca pozwala na podejmowanie kolejnych inicjatyw i poszerzanie tych już istniejących – mówi Aleksandra Smolińska ze Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci.

Miód od wedlowskich pszczół można kupić w prowadzonym przez Stowarzyszenie miejscu edukacji ekologicznej – Folwarku Wawer. Dodatkowo, pracownicy Wedla mają szansę zakupić go także podczas firmowych akcji wewnętrznych np. warsztatów edukacyjnych poświęconych promowaniu postaw prośrodowiskowych (m.in. z okazji Dnia Pszczół) czy w ramach świątecznego jarmarku. Środki pozyskane ze sprzedaży „Miodu z Serduszka” przeznaczane są na wsparcie młodych ludzi w ich dążeniu do samodzielności.

Pasieka na dachu

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko

Pasieka na fabrycznym dachu jest przejawem podejścia Wedla do otoczenia, w którym firma prowadzi swoją działalność, w myśl jednej z wartości organizacji tj. „Biorę odpowiedzialność”. W odniesieniu do ludzi polega ona na wspólnych działaniach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz inicjatywach kierowanych do pracowników. Mogą oni nie tylko wspierać podopiecznych w realizacji ich celów statutowych, lecz także włączyć się aktywnie w prace wolontariackie m.in. na Folwarku Wawer. To również troska o bioróżnorodność, tak ważną dla przyszłych pokoleń.
Chęć czynnej pomocy na Folwarku Wawer jest przykładem rosnącej świadomości ekologicznej naszej załogi i dowodem na słuszność kierunku, jaki obraliśmy w przyjętej niedawno strategii CSR na lata 2020-2027. Prowadzone dotychczas warsztaty oraz akcje prośrodowiskowe zostały teraz ustrukturyzowane i przejawiają się w codziennych działaniach firmy.

Dodatkowo, wsparcie lokalnych inicjatyw jest częścią filaru „Ludzie” realizowanego w ramach naszej strategii społecznej odpowiedzialności. Współpraca ze Stowarzyszeniem łączy w sobie podejście do ludzi oraz środowiska i sprawia, że nasz projekt jest podwójnie pożyteczny – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Pasją do pszczelarstwa zafascynowani są pracownicy Wedla, podziela ją także m.in. Wojciech Turos –z wedlowskiej Pracowni Rarytasów, który prowadzi własną pasiekę i chętnie dzieli się ciekawostkami. Okazuje się, że kluczowe dla utrzymania bioróżnorodności pszczoły doskonale czują się w miastach. Ulokowanie uli na dachu fabryki Wedla, w niedalekim sąsiedztwie Parku Skaryszewskiego (którego część rewitalizowana jest w ramach projektu Ogrody Polsko-Niemieckie, wspierane przez Wedla w formie mecenatu) wraz z Jeziorkiem Kamionkowskim, sprawia, że zasiedla je ponad pół miliona pszczelich osobników. Każdego roku zbierane jest średnio 200 kg miodu pełnego unikalnych aromatów z okolicznych kwiatów i drzew m.in. akacji, klonów czy lip.

W związku z tegoroczną sytuacją epidemiczną, w czasie nałożonych ograniczeń pasieką wyjątkowo opiekowali się wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia. Podopieczni, nie mogąc doczekać się powrotu to normalności, biorą aktualnie udział w warsztatach – przygotowują się do sierpniowych miodobrań oraz prac w kolejnych miesiącach.

 

[metaslider id="18671"]
Poprzedni Jak wybrać pralkę idealną?
Następny Prym wiedzie jabłko, tuż za nim pomidor i marchewka