fbpx
wtorek, 21 maja 2024
„WPATRZ SIĘ GŁĘBOKO, GŁĘBOKO W PRZYRODĘ, A WTEDY WSZYSTKO LEPIEJ ZROZUMIESZ” – ALBERT EINSTEIN

DAFI  w służbie natury

Polska marka Dafi (Formaster Group) od lat inicjuje i wspiera lokalne projekty działające dla dobra środowiska. Edukuje, inspiruje i pokazuje nowe możliwości. Wzmożona troska o środowisko naturalne i świadoma odpowiedzialność społeczna są wpisane w DNA marki i definiują jej najważniejsze wartości.

16 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie prasowe marki dotyczące kolejnej proekologicznej, lokalnej inicjatywy. W tym roku marka Dafi wraz ze Stowarzyszeniem MOST zaangażowała się w projekt „Świętokrzyski Parasol dla Natury”, którego celem jest ochrona gatunków parasolowych zagrożonych wymarciem i ich siedlisk. Projekt zakłada zbadanie i podjęcie prób ochrony cennych przyrodniczo miejsc w regionie.

„Naszą największą motywacją jest aktywna ochrona przyrody i wsparcie środowiska”

Podczas konferencji prasowej Maciej Bursztein – dyrektor ds. rozwoju i członek zarządu Formaster Group podkreślił znaczenie zaangażowania marki w lokalne działania proekologiczne: „Świętokrzyski Parasol dla Natury” to pierwszy tak duży i interdyscyplinarny projekt w partnerstwie prywatno-społecznym, który jest realizowany w województwie świętokrzyskim. Niezmiennie dążymy do tego, aby ograniczać wpływ naszej działalności produkcyjnej na środowisko naturalne do absolutnego minimum. Naszą największą motywacją jest aktywna ochrona przyrody i wsparcie środowiska”

„Co minutę planeta traci las o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej”*

Lasy naturalne stanowią jedne z najbardziej różnorodnych ekosystemów na naszej planecie i tworzą środowisko życia większości gatunków lądowych roślin i zwierząt. Pomagają usuwać z atmosfery nadmiar dwutlenku węgla i chronią nas przed skutkami kryzysu klimatycznego, które już dziś są odczuwalne. Dlatego też musimy chronić tereny leśne, a tymczasem są one jednym z najbardziej zagrożonych obszarów na Ziemi. Liczby mówią same za siebie: wg danych Global Forest Watch/ World Resources Institute* w każdej minucie na Ziemi znika las o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej.
Dodatkowo w Polsce gwałtownie rośnie tempo pozyskania drewna, w tym z lasów starych i bardzo cennych, osiągając wzrost nawet 100% co roku.

W Polsce brakuje rezerwatów przyrody – alarmują eksperci

Jednak ochrona lasów to nie tylko działanie skierowane przeciwko negatywnym zmianom klimatu, lecz także ochrona gatunków zagrożonych wymarciem i ich siedlisk. A w praktyce tylko utworzenie rezerwatu lub parku narodowego daje szanse realnej ochrony cennego obszaru, ponieważ obowiązują w nich największe rygory i zakazy. Jednak jak alarmują przyrodnicy jest ich w Polsce zbyt mało. W naszym kraju zaledwie niespełna 1% lasów jest objętych ochroną rezerwatową, a w ciągu ostatnich 10 lat utworzono łącznie 99 rezerwatów przyrody, a więc niespełna 10 rocznie. Jeszcze gorzej wypada średnia z ostatnich 5 lat – to mniej niż 6 obiektów obejmowanych ochroną rocznie o średniej wielkości niespełna 40 ha. A zdaniem naukowców, aby skutecznie chronić cenne lasy, rezerwat powinien mieć powierzchnię przynajmniej 500 ha.

„Wierzymy, że możemy stanowić inspirację dla innych firm”

„Świętokrzyski Parasol dla Natury” to kolejne przedsięwzięcie, które realizujemy w trosce o lokalne dziedzictwo naturalne. Wierzymy, że możemy stanowić inspirację dla innych firm i zachęcamy do podejmowania działań przyczyniających się do utrzymania ekosystemu w odpowiednim stanie” – dodaje Filip Makówka – dyrektor handlowy i członek zarządu Formaster Group.

Co już zostało osiągnięte w projekcie „Świętokrzyski Parasol dla Natury”?

Projekt rozpoczął się w styczniu 2020 roku i początkowo przyrodnicy skontrolowali 14 różnych lokalizacji nieobjętych dotąd żadnymi formami ochrony przyrody, z czego 10 zostało przez nich szczegółowo przebadanych. Tereny te to przede wszystkim cenne fragmenty lasów zbliżonych do naturalnych oraz mokradła, na przykład torfowiska. Podczas badań naukowcy wykonali około 120 kontroli terenowych, które trwały łącznie około 600 godzin, co pozwoliło im na przygotowanie szerokiej dokumentacji fotograficznej, 12 raportów miesięcznych oraz 3 raportów dla 3 nadleśnictw. A co najważniejsze, przyrodnicy złożyli już 2 kompletne wnioski o ustanowienie nowych form ochrony przyrody na przebadanych terenach.

Ale na tym nie koniec – w opracowaniu jest 9 kolejnych wniosków, a także 14 publikacji naukowych dotyczących lokalizacji objętych inicjatywą. Na efekty działań nie trzeba było długo czekać – aż 7 obszarów wskazanych przez przyrodników (w 3 nadleśnictwach) – zostało wyłączonych ze zwykłej gospodarki leśnej, co w praktyce oznacza, że objęto je ochroną na mocy wewnętrznych regulacji Lasów Państwowych. W czasie trwania projektu przyrodnicy wykryli szereg gatunków skrajnie rzadko występujących w Polsce i zagrożonych, czasem na granicach swoich zasięgów występowania w Europie, oraz gatunki nowe dla województwa świętokrzyskiego.

Poprzedni

Cash

Następny

Zwalcz „zły” cholesterol! Otręby owsiane wysokobłonnikowe Sante – dla zdrowia serca

Zobacz również to: