fbpx
wtorek, 21 maja 2024

W maju br. Fundacja „Pocztowy Dar” zakupiła specjalistyczny sprzęt medyczny, tzw. analizator immunologiczny, który trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Dotychczas przebadano dzięki niemu aż 2500 próbek uzyskanych od ozdrowieńców z całego kraju, którym udało się pokonać COVID -19, a teraz mogą sami pomagać Polakom potrzebującym pomocy.

Białostocki analizator to jedyne takie urządzenie w kraju, które jest w posiadaniu regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obsługuje pacjentów i próbki od krwiodawców z całej Polski. Przy jego pomocy można dokładnie określić poziom przeciwciał Anty- SARS-CoV-IgA, Anty-SARS-CoV-IgG w osoczu krwi pochodzącym od ozdrowieńców i dzięki temu przygotować odpowiednie dawki leczniczego osocza, które będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. RCKiK w Białymstoku przygotowuje takie preparaty dla pacjentów szpitali zakaźnych z całego kraju.

– Poczta Polska na wiele sposobów wspiera działania instytucji, które walczą z epidemią m.in. przewozimy i dystrybuujemy materiały higieniczne do szpitali, przychodni czy aptek. Nie szczędziliśmy również środków, aby nasi klienci i pracownicy czuli się bezpiecznie. To ważny element w naszej działalności, w której kluczową rolę pełnią ludzie. Wierzymy, że dzięki m.in. białostockiemu analizatorowi będziemy mogli pomóc wielu pacjentom, w tym również pracownikom naszej Spółki – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Dotychczas analizator pozwolił na przebadanie 2500 próbek uzyskanych od ozdrowieńców z całego kraju. Są to próbki pozyskiwane w RCKiK w Białymstoku oraz próbki ze wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Najwięcej osocza ozdrowieńców pobrano w RCKiK Racibórz i stamtąd pochodzi też najwięcej próbek – ponad 600. Ponad 200 dawców pobrały centra w Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu, pozostałe – od ponad 100 dawców. Łącznie uzyskano już ponad 5000 dawek terapeutycznych osocza, z czego pacjentom do chwili obecnej wydano już ok. 4000.

– Pomimo wzrostu rejestrowanych zakażeń, nadal więcej jest ludzi zdrowych niż chorych. Dodatkowo, każdego dnia wzrasta o kilka tysięcy liczba ozdrowieńców. Dziś ozdrowieńcy, którzy pokonali COVID-19 mogą pomagać swoim osoczem chorym przebywającym w szpitalach. Zdecydowana większość z nich kwalifikuje się do oddania osocza. Zwracamy się do nich z apelem o pomoc w imieniu chorych na COVID-19, którym osocze od ozdrowieńców skróci okres choroby, a może nawet uratuje życie – mówi dr Dariusz Średziński, zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK w Białymstoku.

Poczta Polska również apeluje o pomoc rozpowszechniając informacje na ten temat w mediach społecznościowych i wśród osiemdziesięciotysięcznej społeczności pocztowców. Spółka zachęca, aby osoby, które przechorowały już koronawirusa i spełniają odpowiednie kryteria zgłaszały się do oddania osocza. Można to zrobić w najbliższej stacji krwiodawstwa po uprzednim kontakcie telefonicznym i przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, który oceni czy dana osoba może zostać dawcą.

Tylko w październiku 2020 r. RCKiK w Białymstoku wydało do szpitali ponad 300 dawek osocza pobranego od kilkudziesięciu ozdrowieńców. W związku z obserwowanym wzrostem zakażeń zapotrzebowanie na osocze ozdrowieńców ze strony szpitali ciągle wzrasta. RCKiK w Białymstoku obserwuje też, że w ostatnich tygodniach szczęśliwe wzrasta także liczba dawców zgłaszających się do Centrów w całym kraju.

Poprzedni

Zaburzenia erekcji: męski problem

Następny

Pięć stawów. Dom bez adresu

Zobacz również to: