fbpx
czwartek, 18 lipca 2024

Fiński sekret najszczęśliwszych dzieci na świecie!

Żeby wyrosnąć na fajnego dorosłego, dziecko potrzebuje miłości, docenienia, zdrowych granic, i poczucia, że jest szanowane.

Ponieważ życie nie przebiega według podręcznikowego scenariusza, autorka uczy, jak możemy wspierać kompetencje emocjonalne naszego dziecka i jak pracować zespołowo w rodzinie.

Opiera się na prawdziwych przykładach. Nie krytykuje, ale wskazuje rodzicom praktyczne narzędzia, z których mogą skorzystać także w trudniejszych przypadkach, takich jak dziecięce napady wściekłości, wieczne „nie”, posiłki, ustanawianie porządku dnia, czy trudne powroty z placu zabaw. Pokazuje też, jak się przy tym wszystkim za bardzo nie spinać i złapać zdrowy dystans.

Kaija Purra wykłada psychiatrię dziecięcą na Uniwersytecie w Tampere i pracuje jako lekarka w Szpitalu Uniwersyteckim w Tampere. Aktywistka w organizacjach wspierających zdrowie psychiczne dzieci. W badaniach skupia się na rozwoju najmłodszych dzieci oraz czynnikach wpływających na ich zdrowie psychiczne. W trakcie swojej ponad trzydziestoletniej kariery napisała szereg publikacji na temat psychologicznego podejścia do małych dzieci, które ukazywały się w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych. W książce przekłada wnioski z badań i doświadczenia na codzienną praktykę, tak, by każdy rodzic mógł z niej skorzystać.

Fajni ludzie zauważają innych: mówią „dzień dobry” i „dziękuję”, najczęściej zwracają się do ludzi przyjaźnie i z szacunkiem. Potrafią wyrazić swoje opinie i życzenia. Nie popadają łatwo w konflikty, tylko biorą pod uwagę innych i są gotowi negocjować w kwestiach, które ich z nimi różnią. Sprawiają, że w ich towarzystwie ludzie sami czują się akceptowani i interesujący, a ponadto dają im poczucie przynależności do grupy. Interakcje i współpraca z fajnymi ludźmi wydają nam się łatwe, dlatego że działają oni spójnie i zachowują się przewidywalnie. Fajnych ludzi wyróżnia również szczerość wobec innych. Nie próbują zawstydzać, oszukiwać ani stawiać drugiego człowieka w złym świetle.

Poprzedni

Nocny obserwator

Następny

Bez tchu

Zobacz również to: