Wszystkie wpisy w Tagu

młodzież


Depresja, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od mediów, samookaleczanie a także nadużywanie alkoholu i zażywanie